Prerokovanie návrhu územného plánu Bratislavy, zmeny a doplnky 09

ZaD09_oznam_web
N_ZaD_09_text
ZaD09_2.1_KV_komplet
ZaD09_2.2_RV_komplet
ZaD09_3_DV_komplet
ZaD09_4.1_ZV_komplet
ZaD09_4.2_KAN_komplet
ZaD09_4.4_PL_komplet
ZaD09_5_OP_komplet
ZaD09_6._PPF_komplet
ZaD09_VPS_komplet